ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PEX-A / PEX-C / PEX-B (pipe in pipe) εντός εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα

Χώρα Κατασκευής: Πορτογαλία
Χώρα προέλευσης: Πορτογαλία
Προδιαγραφές: Σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα  DIN 16892,DIN 16893, DIN 4726 και DIN 4729
Σήματα ποιότητας: SKZ (HR 3.2 AT 296)

Χώρα Κατασκευής: Ιταλία
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
Προδιαγραφές: Σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα  DIN 16892,DIN 16893, DIN 4725 και DIN 53455
Σήματα ποιότητας: DVGW, TUV, NSF, INET, KIWA

Χώρα Κατασκευής: Ιταλία
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
Προδιαγραφές: Σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα  DIN 16892, DIN 4726, DIN53429 και DIN 53455
Σήματα ποιότητας: DVGW, TUV, NSF, INET, KIWA

Χώρα Κατασκευής: Ελλάδα
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα
Προδιαγραφές: Σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα  DIN 16892, DIN 4726, DIN 4729
Σήματα ποιότητας: DVGW 531, DVGW 534

Tab content 1
Tab content 2
Kalamon Street, Industrial Area, Strovolos Nicosia Cyprus    •    Tel. 0035722878818    Fax 0035722489348    •    [email protected]
Copyright © 2012 | Powered by OnCyprus