Κεντρικά Γραφεία

Διεύθυνση: Οδός Καλαμών 23,

Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου 2032, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +35722878818

Τηλεομοιότυπο: +35722489348

Email: [email protected]

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00π.μ - 1.00μ.μ & 2.30μ.μ - 5.30μ.μ

Προβολή Χάρτη

Head Offices

Address: 23 Kalamon Street,

Industrial Area Strovolos, Nicosia, Cyprus

Telephone: +35722878818

Fax: +35722489348

Email: [email protected]

Business Hours: Monday - Friday 8.00a.m - 1.00p.m & 2.30p.m - 5.30p.m

View Map

Αποθήκη

Διεύθυνση: Οδός Καλαμών 23,

Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου 2032, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +35722878818

Τηλεομοιότυπο: +35722489348

Email: [email protected]

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00π.μ - 5.00μ.μ

Προβολή Χάρτη

Warehouse

Address: 23 Kalamon Street,

Industrial Area Strovolos, Nicosia, Cyprus

Telephone: +35722878818

Fax: +35722489348

Email: [email protected]

Business Hours: Monday - Friday 8.00a.m - 5.00p.m

View Map

Κατάστημα

Διεύθυνση: Οδός Τσερίου 164, 2044 Στρόβολος,

Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +35722334949

Τηλεομοιότυπο: +35722332003

Email: [email protected]

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 7.30π.μ – 5.00μ.μ

Προβολή Χάρτη

Store

Address: 164 Tseriou Avenue, 2044 Strovolos,

Nicosia, Cyprus

Telephone: +35722334949

Fax: +35722332003

Email: [email protected]

Business Hours: Monday - Friday 7.30a.m - 5.00p.m

View Map